Svatební zvyky - díl.2

18.01.2018

    Mnoho starých svatebních zvyků pochází z předkřesťanského období. Co nám dnes připadá originální, nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně. Četné rituály měli garantovat štěstí a hodně dětí, jednak ochraňovat před nemocí, hladem, smrtí a také před zlými duchy, kteří byli příčinou veškerého trápení. Další zvyky měly spíše symbolický charakter.

Zvaní na svatbu

Ženich a dva mládenci obcházeli domy a různými veršovanými promluvami zvali na svatbu. Chodili pár dní před svatbou, nebo týž den, kdy byla samotná veselka.

Zvací koláčky

Podle tradice se pečou několik týdnu před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům, sousedům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky by měly mít tři různé náplně. Byly považovány za vizitku kuchařského umu.

Loučení se svobodou

V tradičním pojetí to probíhalo tak, že se v podvečer svatby v ženichově a nevěstině domě sešli svobodní přátelé a vrstevníci snoubenců, kteří připravovali výzdobu na svatební den. Přitom se popíjelo, zpívalo a tančilo. Loučení se svobodou se praktikuje i dnes, ale jde převážně jen o chlapskou záležitost:)

Námluvy

V minulých stoletích začínala v Českých zemích příprava svatby námluvami. Ty dojednával Družba. Společně s ním přišel ženich a jeho otec do domu nevěsty, kde se dojednalo nevěstino věno a majetek, který přinese do manželství ženich. Když se otcové ženicha a nevěsty nedohodli, z námluv většinou sešlo.

Rozmarýnový věneček

V některých krajích ženich posílal před svatbou k nevěstě pro rozmarýnový věneček na důkaz jejího panenství. Chodíval pro něho ženichuv mládenec za doprovodu muziky. Poté co nevěsta předala věneček na bílém talíři přikrytý bílým šátkem, odnesl ho zase zpátky ženichovi.

Tanec se závojem

Kolem půlnoci si nevěsta sundá závoj a se zavázanými očima začíná tančit. Svobodné přítelkyně tančí kolem ní. Nevěsta se pokouší jednu z nich chytit a nasadit ji závoj. Pověra praví, že ta, která dostane závoj, se do roka provdá.

Zkouška ženicha

Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekyrou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něho dobrý hospodář. Ale rozhodli-li se pro víno, bude z něho opilec.

Zasypávání rýží

Aby bylo novomanželům dopřáno hodně potomku, jsou zasypání po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami. Stejný význam má i jiný vliv: během svatební hostiny, je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

Ochranné kouzlo

Přátelé zasypávají novomanželé před jejich domem oříšky, zrním, drobnými mincemi, nebo fíky. Tentokrát nejde o početné potomstvo, ale o oběť, která je přinášena bohům domu a domácího krbu. Oběť má smířit duchy s nově příchozím.

Rozsypávání květin

Neteře snoubenců, nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

Zatahování

Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i například vypitými lahvemi a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

Přenášení přes práh

Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Další významem je symbolický začátek nového života.

Únos nevěsty

Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství.              V pokročilé hodině unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. S únosem nevěsty se musí opatrně. Vím o jedné příhodě, která tímto únosem ukončila svatební veselí v ne zrovna dobré náladě. Ale manželský pár tvoří doposud:)

Rozbíjení talířů

Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách: že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejích manželství pak bude harmonické. Rozbíjení talířů je vděčnou součástí svatebních zvyklostí dodnes.

Další svatební zvyklosti jsou třeba:

  • Naběračkový tanec
  • Nasazení čepce novomanželce
  • Krmení polévkou
  • Kruhový tanec
  • Svatební špalír

A určitě jsou další a další a v jednotlivých krajích se liší a časem i upravují.