Jak to chodí na svatebních obřadech - díl.1

08.09.2017

  Často se mě snoubenci a jejích rodiče ptají, jak a kam si mají stoupnot, v jakém pořadí přicházet atd. Tímto prvním dílem, bych vám chtěl trošku pomoci a objasnit pár věcí.

  Většina obřadních síní má svůj navyklý pořádek, který se přizpůsobuje zejména prostoru a počtu hostů.

Obvykle bývá přítomen ceremoniář, který by měl vše vysvětlit vám i hostům, kam se máte posadit, co udělat a v jakém pořadí.

Pokusím se tedy nastínit obecné zvyklosti.

Obřadní síň

 Nejprve se posadí hosté, teprve poté vejde za zvuku hudby ženich s matkou. Matka jde po pravé straně ženicha. Za nimi nevěstina matka s ženichovým otcem (matka opět vpravo). Dále vchází svědkové, družičky a nakonec jde nevěsta vedená otcem. Kdo na jaké straně jde, tak o tom se vedou diskuze a názory se různí. Dnes chodí nevěsta spíše vpravo. Je společensky chápána spíše jako dospělá žena. Otec tedy dovede dceru až k oltáři a předá ji ženichovi a odchází se posadit. Stát zůstávají pouze snoubenci a svědkové. Nevěsta stoji po ženichově pravé ruce

V kostele

V kostele je tradicí špalír. Uličku, kterou vytvoří všichni svatebčané. Kněz jde první a vede ženicha s jeho matkou. Dále jde otec ženicha s matkou nevěsty a svědkové. Nakonec vejde nevěsta se svým otcem, který ji za zvuku hudby dovede k oltáři a předá ženichovi. Nevěsta stojí opět po pravici ženicha. V kostele se střídavě stojí, sedí a klečí. Záleží hlavně na tom, jestli je obřad i součástí mše.  Pak bývá obřad o cca 30 minut delší. Kněz ve většině případů upozorní, že máte pokleknout, nebo si sednout.

Odchod z obřadu

Z kostela odchází první novomanželé. Někdy před nimi jdou ještě malé děti (družičky) a sypou na zem květiny. Za nimi jdou rodiče nevěsty a ženicha, svědkové. Ostatní svatebčané dělají opět špalír. Takto se to většinou praktikuje i na radnici.

Po obřadu

Projevy radosti hudba a zpěv ohlašují, že byly splněny všechny formality k uzavření sňatku. Přítomní svatebčané házejí konfety a životodárné semena (pšenice, rýže, ořechy, mandle..)Před radnicí, nebo kostelem, mohou na novomanželé čekat kamarádi a kolegové z práce atd.